Na stronie:
  Historia
  Duchowieństwo
  Siostry zakonne
  Stowarzyszenia
  O parafii
  Cmentarz parafialny
  Kaplica w Ignatówce
  Kaplica w Hedwiżynie
  Kaplica w Gromadzie
  Kaplica w Teodorówce
  Kościół Chrystusa Króla
  Schematyzm parafi
  Sztuka sakralna
  Kontakt
  Archiwum wydarzeń:
  Nawiedzenie:
  Program Nawiedzenia
  Misje św.
  Powitanie
  Pożegnanie
 
 Copyright © 2003 by Tomasz Sobaszek


        Godzina:   Sentencja na dziś:

Kościół Rzymskokatolicki:  Watykan | Konferencja Episkopatu Polski | Diecezja Zamojsko - Lubaczowska | Parafia P.W. św. Jerzego w Biłgoraju   Wielcy kościoła: Jan Paweł II | Kardynał Stefan Wyszyński | Ks. Jerzy Popiełuszko   Media: Katolicka Agencja Informacyjna | Tygodnik Powszechny | Tygodnik Katolicki Niedziela | Katolickie Radio Zamość | Radio Maryja   Ruchy i stowarzyszenia: Klub Inteligencji Katolickiej w Biłgoraju   Muzyka i rozrywka: Festiwal Soli Deo   Fundacje i organizacje charytatywne: Caritas Polska | Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej   Portale katolickie: Opoka - laboratorium wiary i kultury | Jezus.pl - Wortal Chrzeościjański | Bosko.pl - portal młodzieżowy | KATOLIK.pl - Portal katolicki dla wierzących


  Kaplica św. Jadwigi Śląskiej w Hedwiżynie
      O parafii

Kaplica św. Jadwigi Śląskiej została wybudowana i oddana do użytku w bardzo krótkim czasie. Inicjatorem tej budowy był ks. dziekan Edmund Markiewicz. Całą dokumentacje geologiczno - inżynierską sporządzono już w 1981 roku. W 1982 roku Naczelnik gminy przesłał na ręce ks. dziekana pismo, w którym wyraża się zgodę na budowę punktu katechetycznego o powierzchni 161 m2. Prace przy budowie kaplicy trwały 2 lata. Wyposażono ją w niezbędne meble i środki dydaktyczne. Z okazji wizyty ks. biskupa Hemperka w 1990 roku mieszkańcy Hedwiżyna kupili do kaplicy piękny duży dywan. W późniejszym czasie ks. Bogusław Wojtasiuk dokonał kilku niezbędnych remontów wewnątrz kaplicy. Nabożeństwa odbywały się w każdą niedzielę i święta. Na prośbę mieszkańców Hedwiżyna i okolic ks. dziekan Bogusław Wojtasiuk w 1991 roku zwrócił się z pismem do Kurii Biskupiej w Lublinie o wyodrębnienie nowej parafii w tutejszym dekanacie. Po rozpatrzeniu całej sprawy, dekretem Biskupa Lubelskiego z dnia 13 VI 1991 roku, otrzymanego przez parafię Wniebowzięcia NMP traktujący o erekcji parafii "św. Jadwigi Śląskiej" w Hedwiżynie, pierwszym proboszczem został mianowany ks. Józef Starszuk.


  Wszelkie prawa zastrzeżone. Design 2003 © by Tomasz Sobaszek