Na stronie:
  Historia
  Duchowieństwo
  Siostry zakonne
  Stowarzyszenia
  O parafii
  Cmentarz parafialny
  Kaplica w Ignatówce
  Kaplica w Hedwiżynie
  Kaplica w Gromadzie
  Kaplica w Teodorówce
  Kościół Chrystusa Króla
  Schematyzm parafi
  Sztuka sakralna
  Kontakt
  Archiwum wydarzeń:
  Nawiedzenie:
  Program Nawiedzenia
  Misje św.
  Powitanie
  Pożegnanie
 
 Copyright © 2003 by Tomasz Sobaszek


        Godzina:   Sentencja na dziś:

Kościół Rzymskokatolicki:  Watykan | Konferencja Episkopatu Polski | Diecezja Zamojsko - Lubaczowska | Parafia P.W. św. Jerzego w Biłgoraju   Wielcy kościoła: Jan Paweł II | Kardynał Stefan Wyszyński | Ks. Jerzy Popiełuszko   Media: Katolicka Agencja Informacyjna | Tygodnik Powszechny | Tygodnik Katolicki Niedziela | Katolickie Radio Zamość | Radio Maryja   Ruchy i stowarzyszenia: Klub Inteligencji Katolickiej w Biłgoraju   Muzyka i rozrywka: Festiwal Soli Deo   Fundacje i organizacje charytatywne: Caritas Polska | Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej   Portale katolickie: Opoka - laboratorium wiary i kultury | Jezus.pl - Wortal Chrzeościjański | Bosko.pl - portal młodzieżowy | KATOLIK.pl - Portal katolicki dla wierzących


  Kaplica Matki Boskiej Królowej Polski w Ignatówce
      O parafii

Kaplica ta mieści się w niewielkim pałacyku wybudowanym przez inżyniera Władysława Michalskiego w latach trzydziestych XX wieku. Kiedyś była to letnia rezydencja państwa Michalewskich. W 1939 roku, gdy dotarła wieść o wybuchu drugiej wojny światowej, państwo Michalewscy opuścili Biłgoraj i wyjechali do Lwowa, pozostawiając w pałacyku gospodynię, panią Paulinę Jurczak. Po wojnie pałacem tym zainteresował się ówczesny proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP ks. Jan Kosior. Zaproponował mieszkańcom Ignatówki i okolicznych wsi urządzenie w tym pałacyku Kaplicy dla potrzeb tutejszych wiernych. Pani Jurczakowa, nie mając żadnych wieści o Michalewskich wyraziła zgodę na utworzenie kaplicy. Kaplica powstała w 1957 roku. Przy jej urządzeniu pomagało wielu wiernych z Ignatówki i okolic. Założono nowe okna, rynny, pokryto dach blachą, ogrodzono teren i wybudowano małą dzwonnicę. Kaplica otrzymała nazwę Matki Bożej Królowej Polski. Nabożeństwa odbywały się w każdą niedzielę i święta. Pod koniec lat siedemdziesiątych ks. dziekan Edmund Markiewicz dokonał przebudowy wnętrza kaplicy wraz z niezbędnymi remontami. Natomiast pod koniec lat osiemdziesiątych ks. dziekan Bogusław Wojtasiuk dokonał ogrodzenia nowej kaplicy, wybudowano kuchnię węglową dla potrzeb oazy oraz odnowiono całe wnętrze. Obecnie kaplica od 1991 roku jest pod zarządem nowo powstałej parafii, św. Jadwigi Śląskiej w Hedwiżynie. Opiekę nad kaplicą sprawuje siostra Róża Rapa, która jednocześnie zajmuje się haftem ręcznym kap i ornatów.

  Wszelkie prawa zastrzeżone. Design 2003 © by Tomasz Sobaszek