Na stronie:
  Historia
  Duchowieństwo
  Siostry zakonne
  Stowarzyszenia
  O parafii
  Cmentarz parafialny
  Kaplica w Ignatówce
  Kaplica w Hedwiżynie
  Kaplica w Gromadzie
  Kaplica w Teodorówce
  Kościół Chrystusa Króla
  Schematyzm parafi
  Sztuka sakralna
  Kontakt
  Archiwum wydarzeń:
  Nawiedzenie:
  Program Nawiedzenia
  Misje św.
  Powitanie
  Pożegnanie
 
 Copyright © 2003 by Tomasz Sobaszek


        Godzina:   Sentencja na dziś:

Kościół Rzymskokatolicki:  Watykan | Konferencja Episkopatu Polski | Diecezja Zamojsko - Lubaczowska | Parafia P.W. św. Jerzego w Biłgoraju   Wielcy kościoła: Jan Paweł II | Kardynał Stefan Wyszyński | Ks. Jerzy Popiełuszko   Media: Katolicka Agencja Informacyjna | Tygodnik Powszechny | Tygodnik Katolicki Niedziela | Katolickie Radio Zamość | Radio Maryja   Ruchy i stowarzyszenia: Klub Inteligencji Katolickiej w Biłgoraju   Muzyka i rozrywka: Festiwal Soli Deo   Fundacje i organizacje charytatywne: Caritas Polska | Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej   Portale katolickie: Opoka - laboratorium wiary i kultury | Jezus.pl - Wortal Chrzeościjański | Bosko.pl - portal młodzieżowy | KATOLIK.pl - Portal katolicki dla wierzących


  Obszar parafii i parafianie
      O parafii

Przed rokiem 1945 w granicach parafii znajdowały się: miasto Biłgoraj oraz wioski: Andrzejówka, Bojary, Cyncynopol, Edwardów, Gromada, Hedwiżyn, Ignatówka, Kajetanówka, Kociołki, Korytków Duży, Majdan Gromadzki, Rapy Bojarskie, Różnówka, Ratwica, Wola Duża i Mała oraz Wolaniny. Wyżej wymienione miejscowości należały do parafii przez wiele lat, a niektóre należą jeszcze do dzisiaj. Pierwsza zmiana granic parafii ma miejsce z chwilą powstania nowej parafii pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Korytkowie Dużym w 1981 roku. Wówczas to od parafii Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju zostały odłączone miejscowości: Korytków Duży i Andrzejówka. Kolejna zmiana nastąpiła dopiero w 1984 roku, kiedy to biskup lubelski Bolesław Pylak erygował nową parafię przy dotychczasowym kościele rektoralnym pod wezwaniem św. Jerzego. W związku z powstaniem nowego ośrodka duszpasterskiego od parafii Wniebowzięcia NMP odłączono część południowo - zachodnią, w tym nowo powstałe osiedle 22 Lipca oraz kaplicę Chrystusa Króla. W 1990 roku z obszaru parafii odłączono część ul. 3-go Maja, jedną stronę ul. Długiej oraz część ul. Zubrzyckiego. Dynamiczny rozwój Kościoła przyczynił się do powstania coraz to nowych parafii i dekanatów. Już 13 VI 1991 roku w miejscowości Hedwiżyn leżący w odległości 8 km od Biłgoraja zostaje erygowana nowa parafia pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej, w wyniku czego od parafii Wniebowzięcia NMP odłączone zostały wioski: Hedwiżyn, Ignatówka, Dyle, Kajetanówka oraz część wsi Wola Duża. Była to jak do tej pory ostatnia zmiana w terytorium parafii Wniebowzięcia NMP. W 1992 roku papież Jan Paweł II bullą "Totus Tuus Poloniae Populus" dokonał reorganizacji Diecezji i Prowincji Kościelnych w Polsce. Utworzył nowe Diecezje i Metropolie. Dekanat biłgorajski liczący wówczas 16 parafii wszedł do nowo utworzonej Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej, której ordynariuszem został ks. bp. Jan Śrutwa. Obecnie obszar parafii Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju obejmuje osiedla: Przemysłowa, Łąkowa I, Łąkowa II, Rapy, Bojary, Sitarska I, Sitarska II, Kępy, Ogrody, Bagienna oraz wioski: Edwardów, Gromada, Majdan Gromadzki, Rapy Dylańskie, Wola Duża, Wola Mała, Wolaniny, Teodorówka i Zagumie. Pisząc o obszarze parafii nie sposób ominąć samych parafian. Od 1945 roku liczba parafian ulegała nieustannym zmianom, na co wskazują na przykład akta chrztu, małżeństw czy zgonów. Powodem tych zmian była dość duża liczba zgonów w okresie powojennym, ogólny wzrost liczby ludności miasta w latach osiemdziesiątych i powstanie nowych ośrodków duszpasterskich. Na dzień 31 XII 1965 roku liczba mieszkańców Biłgoraja wynosiła 10027 osób z czego połowa należała do parafii Wniebowzięcia NMP. W trzynaście lat później, według stanu na dzień 31 XII 1978 roku, miasto liczyło już 18004 mieszkańców. W roku 1991 na terenie parafii Wniebowzięcia NMP zamieszkiwało 9500 mieszkańców z czego 9000 stanowili Katolicy. Ludność katolicka należąca do parafii już od wielu lat była zróżnicowana szczególnie w sferze gospodarczo - społecznej. Tuż po wojnie wszyscy mieszkańcy w mieście zajmowali się drobnym rzemiosłem jak też włosiankarstwem. Natomiast parafianie pochodzący z wiosek, pomimo ubogich piaszczystych gleb okolic Biłgoraja, zajmowali się rolnictwem. Dopiero lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte przynoszą zmianę w życiu gospodarczym i społecznym parafian. Powstanie wielu przedsiębiorstw i spółdzielni spowodowało wzrost poziomu życia wielu rodzin. Lata osiemdziesiąte to rozwój wielkich zakładów przemysłowych, jak Mewa I, II, III, IV. To przede wszystkim w tych zakładach pracowała większa liczba parafian. W połowie lat dziewięćdziesiątych w wyniku upadku wielkich zakładów państwowych wielu parafian angażuje się w rozwój firm prywatnych. Pozostali przeżywają duże trudności związane z brakiem możliwości jakiegokolwiek zarobku na utrzymanie siebie i rodziny. W roku 1994 bezrobocie ogarnęło 10437 osób. Taki stan przyczynił się do ponownego zróżnicowania parafian w sferze gospodarczo - społecznej. Jedni stawali się co raz zamożni a drudzy pogrążali się w co raz to większej biedzie pracując dorywczo lub pozostając zupełnie bez pracy.  Wszelkie prawa zastrzeżone. Design 2003 © by Tomasz Sobaszek