Na stronie:
  Historia
  Duchowieństwo
  Siostry zakonne
  Stowarzyszenia
  Klub Inteligencji Katolic.
  KSM "Serce"
  Ruch "Światło - Życie"
  Kręgi Domow. Kościoła
  Straż honorowa
  Legion Maryi
  Inne grupy parafialne
  O parafii
  Sztuka sakralna
  Kontakt
  Archiwum wydarzeń:
  Nawiedzenie:
  Program Nawiedzenia
  Misje św.
  Powitanie
  Pożegnanie
 
 Copyright © 2003 by Tomasz Sobaszek


        Godzina:   Sentencja na dziś:

Kościół Rzymskokatolicki:  Watykan | Konferencja Episkopatu Polski | Diecezja Zamojsko - Lubaczowska | Parafia P.W. św. Jerzego w Biłgoraju   Wielcy kościoła: Jan Paweł II | Kardynał Stefan Wyszyński | Ks. Jerzy Popiełuszko   Media: Katolicka Agencja Informacyjna | Tygodnik Powszechny | Tygodnik Katolicki Niedziela | Katolickie Radio Zamość | Radio Maryja   Ruchy i stowarzyszenia: Klub Inteligencji Katolickiej w Biłgoraju   Muzyka i rozrywka: Festiwal Soli Deo   Fundacje i organizacje charytatywne: Caritas Polska | Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej   Portale katolickie: Opoka - laboratorium wiary i kultury | Jezus.pl - Wortal Chrzeościjański | Bosko.pl - portal młodzieżowy | KATOLIK.pl - Portal katolicki dla wierzących


  Klub Inteligencji Katolickiej w Biłgoraju
      Ruchy i stowarzyszenia

Warunki, w jakich przyszło nam żyć w Polsce na początku XXI wieku sprzyjają tworzeniu i zrzeszaniu się różnych organizacji jak też stowarzyszeń. Można powiedzieć, że takich warunków nie mieli zbyt często nasi przodkowie. Dzisiaj po okresie niszczącego naród systemu komunistycznego możemy w pełni cieszyć się prawdziwą wolnością. Wolność ta jest dla nas prawdziwym darem, który należy szanować i nieustannie pielęgnować. Daru tego nie możemy w żaden sposób zmarnować. W pełni odpowiedzialni za ten dar postanowiliśmy zrobić wszystko, aby nasze życie było oparte na zdrowych zasadach i wartościach chrześcijańskich. Wierzymy, że wówczas my sami jak i nasze otoczenie będzie zmierzać do szczęścia pełni człowieczeństwa. Aby tego dokonać postanowiliśmy utworzyć Klub Inteligencji Katolickiej w Biłgoraju. Sprawa utworzenia KIK-u w Biłgoraju dojrzewała już od 12 lipca 2000 roku (jest to owoc spotkania starszej młodzieży, która pomagała przy I Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Religijnej "SOLI DEO" w Biłgoraju). Pierwszymi osobami, które podjęły się trudu zachęcenia innych swoim pomysłem byli: Monika Żuk, Monika Proć oraz Mirosław Kita. W bardzo krótkim czasie pomysł poparło kilkanaście osób, które deklarowały chęć przystąpienia do tego klubu. Na spotkaniu założycielskim KIK-u w dniu 21 I 2001r., podjęto decyzje o utworzeniu Komitetu Założycielskiego. Celem komitetu było: uchwalenie statutu, powołanie organów KIK-u oraz dokonanie wszelkich formalności związanych z wpisem klubu do rejestru stowarzyszeń w XI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy w Lublinie). Osobowość prawną Klub otrzymał postanowieniem sądu z dnia 23 VI 2001r. Zaraz po tym Klub wszedł do Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce i otworzył konto bankowe. Szeregi KIK-u wypełniły szczególnie młode osoby (w tym większość stanowią nauczyciele z różnych miejscowości oraz studenci). Dużą pomoc i poparcie KIK otrzymał ze strony ks. Bogusława Wojtasiuka - Dziekana parafii Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju, który udostępnił budynki parafialne na tymczasową siedzibę Klubu. Kapelanem a tym samym serdecznym przyjacielem został ks. Marek Kuśmierczyk, który włożył w dzieło powstania klubu wiele wysiłku i serca. Niewątpliwie w Biłgoraju powstaje grupa ludzi wykształconych, która w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego pragnie realizować, nie naruszając ustawowych zasad wolności sumienia i wyznania, następujący program:

- pracę intelektualną i moralną w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego
  dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka
  świadomego swych obowiązków indywidualnych i społecznych,
- pracę w zakresie tworzenia, pogłębiania i rozszerzania kultury
  intelektualnej, artystycznej i obyczajowej,
- pracę nad pogłębianiem życia rodzinnego, zdrowia i współżycia
  społecznego oraz świadomości tradycji historycznych i regionalnych,
- przeciwdziałanie wszelkim społecznym chorobom moralnym oraz
  nierzetelności w pracy i w obowiązkach.
- wyrażanie opinii i zgłaszanie postulatów w sprawach dotyczących
  zagadnień moralnych, kulturalnych, społecznych, gospodarczych
  i politycznych.
- wspieranie działań samorządu terytorialnego.







































  Wszelkie prawa zastrzeżone. Design 2003 © by Tomasz Sobaszek