Na stronie:
  Historia
  Duchowieństwo
  Siostry zakonne
  Stowarzyszenia
  Klub Inteligencji Katolic.
  KSM "Serce"
  Ruch "Światło - Życie"
  Kręgi Domow. Kościoła
  Straż honorowa
  Legion Maryi
  Inne grupy parafialne
  O parafii
  Sztuka sakralna
  Kontakt
  Archiwum wydarzeń:
  Nawiedzenie:
  Program Nawiedzenia
  Misje św.
  Powitanie
  Pożegnanie
 
 Copyright © 2003 by Tomasz Sobaszek


        Godzina:   Sentencja na dziś:

Kościół Rzymskokatolicki:  Watykan | Konferencja Episkopatu Polski | Diecezja Zamojsko - Lubaczowska | Parafia P.W. św. Jerzego w Biłgoraju   Wielcy kościoła: Jan Paweł II | Kardynał Stefan Wyszyński | Ks. Jerzy Popiełuszko   Media: Katolicka Agencja Informacyjna | Tygodnik Powszechny | Tygodnik Katolicki Niedziela | Katolickie Radio Zamość | Radio Maryja   Ruchy i stowarzyszenia: Klub Inteligencji Katolickiej w Biłgoraju   Muzyka i rozrywka: Festiwal Soli Deo   Fundacje i organizacje charytatywne: Caritas Polska | Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej   Portale katolickie: Opoka - laboratorium wiary i kultury | Jezus.pl - Wortal Chrzeościjański | Bosko.pl - portal młodzieżowy | KATOLIK.pl - Portal katolicki dla wierzących


  Inne grupy parafialne
      Ruchy i stowarzyszenia

W drugiej połowie lat 90 (XX w.) w parafii powstała grupa modlitewna Odnowy w Duchu Świętym, której spotkania odbywały się w każdy czwartek po Mszy św. pod opieką katechetki Agnieszki Blicharz. Głównym celem spotkań było oddawanie czci Bogu uwielbiając Go i dziękując poprzez modlitwę i śpiew. Kolejną wspólnotą utworzoną w 1995 roku jest Akcja Katolicka, która jest stowarzyszeniem katolików świeckich. Liderem tego stowarzyszenia na terenie parafii Wniebowzięcia NMP został p. mgr Mieczysław Król, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Biłgoraju. Celem Akcji Katolickiej jest bezpośrednia współpraca z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła. Oprócz wyżej wymienionych wspólnot parafialnych prężnie działa służba liturgiczna. Największy jej rozkwit przypada jednak na rok 1983 kiedy to pod opieką ks. Zdzisława Kuczko było 120 ministrantów i 45 lektorów. W późniejszych latach liczba chłopców w służbie liturgicznej nieco się zmniejsza. W 1995 roku pada rekord gdyż do służby przy ołtarzu zostaje przyjętych aż 25 nowych ministrantów. Opiekę nad nimi sprawował ks. Tadeusz Czuk. Następną dość liczną grupą są członkowie Kół Żywego Różańca. Koła te istnieją już od wielu lat. W 1970 roku istniało 11 Kół, 1983 roku ich liczba wzrosła aż do 208, z czego 72 Koła stanowiły dzieci. Obecnie (tj. 1999 r.) w parafii istnieje około 70 Kół Żywego Różańca osób dorosłych i wiele Kół wśród dzieci i młodzieży. Innym, wyżej nie wymienionymi wspólnotami w parafii są: Rada Parafialna; chór parafialny pod przewodnictwem organisty p. Józefa Wajraka; Koło przyjaciół KUL oraz grupa Duchowej Adopcji Dziecka Nienarodzonego.  Wszelkie prawa zastrzeżone. Design 2003 © by Tomasz Sobaszek