Na stronie:
  Historia
  Duchowieństwo
  Siostry zakonne
  Stowarzyszenia
  O parafii
  Sztuka sakralna
  Święci w naszej świątyni
  Kontakt
  Archiwum wydarzeń:
  Nawiedzenie:
  Program Nawiedzenia
  Misje św.
  Powitanie
  Pożegnanie
 
 Copyright © 2003 by Tomasz Sobaszek


        Godzina:   Sentencja na dziś:

Kościół Rzymskokatolicki:  Watykan | Konferencja Episkopatu Polski | Diecezja Zamojsko - Lubaczowska | Parafia P.W. św. Jerzego w Biłgoraju   Wielcy kościoła: Jan Paweł II | Kardynał Stefan Wyszyński | Ks. Jerzy Popiełuszko   Media: Katolicka Agencja Informacyjna | Tygodnik Powszechny | Tygodnik Katolicki Niedziela | Katolickie Radio Zamość | Radio Maryja   Ruchy i stowarzyszenia: Klub Inteligencji Katolickiej w Biłgoraju   Muzyka i rozrywka: Festiwal Soli Deo   Fundacje i organizacje charytatywne: Caritas Polska | Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej   Portale katolickie: Opoka - laboratorium wiary i kultury | Jezus.pl - Wortal Chrzeościjański | Bosko.pl - portal młodzieżowy | KATOLIK.pl - Portal katolicki dla wierzących


  Święci w naszej świątyni
      Sztuka sakralna

Św. Piotr - rybak z Galilei, o imieniu Szymon, był synem Jana. Jego brat Andrzej "przyprowadził go do Jezusa" (J 1,42), o którym słyszał prawdopodobnie od Jana Chrzciciela. Chrystus nadał Szymonowi imię Piotr, mówiąc : "Ty jesteś Piotr (Skała), i na tej skale zbuduję Kościół mój..."(Mt 16, 18).

Po zmartwychwstaniu Jezus Chrystus powierzył mu władzę nad Kościołem. Św. Piotr został w ten sposób namiestnikiem Chrystusa i głową apostołów, pierwszym papieżem.
Św. Paweł - niestrudzony apostoł pogan, doznał nawrócenia w drodze do Damaszku. Św. Paweł podjął się trzech bardzo trudnych wypraw misyjnych. Okazywał wielkie zainteresowanie życiem Kościołów, które ustanowił podczas swoich podróży. W Jerozolimie został zaatakowany przez Żydów co uniemożliwiło mu zrealizowania kolejnych wypraw.

Pochwycono go i poprowadzono do Cezarei, gdzie był więziony przez dwa lata. Następnie przewieziono go do Rzymu. W 67 roku został ścięty.


Św. Jan od Krzyża - Jan de Yepez - urodził się w Hiszpanii w roku 1542. Od dzieciństwa żywił kult dla Najświetszej Maryi Panny. Ukończywszy kolegium jezuickie, przywdział w 1563 r. Habit karmelitów. W cztery lata później otrzymał święcenia kapłańskie. Wkrótce potem spotkał się ze św. Teresą z Avilla.

Pozostawił szereg pism: "Wstępowanie na górę Karmel", "Ciemna noc duszy", "Żywy płomień miłości", "Pieśń duszy i jej Oblubienica". Zmarł 14 XII 1591 r.


Św. Wawrzyniec - W roku 257, kiedy św. Sykstus został papieżem, wyświęcił św. Wawrzyńca na diakona. W tym samym roku cesarz Walerian wydał dekret o prześladowaniu chrześcijan, nakazujący zabić wszystkich biskupów, kapłanów i diakonów. W roku następnym uwięziono papieża Sykstusa, a następnie go zabito.

Św. Wawrzyniec dostał rozkaz cesarza aby wydał skarby Kościoła. Ten natomiast zamiast skarbów przyprowadził biednych. Rozgniewany cesarz poddał św. Wawrzyńca torturom podczas, których św. Wawrzyniec zmarł.  Wszelkie prawa zastrzeżone. Design 2003 © by Tomasz Sobaszek