Na stronie:
  Historia
  Duchowieństwo
  Proboszczowie
  Księża z naszej parafii
  Honorowi Obywatele
  Siostry zakonne
  Stowarzyszenia
  O parafii
  Sztuka sakralna
  Kontakt
  Archiwum wydarzeń:
  Nawiedzenie:
  Program Nawiedzenia
  Misje św.
  Powitanie
  Pożegnanie
 
 Copyright © 2003 by Tomasz Sobaszek


        Godzina:   Sentencja na dziś:

Kościół Rzymskokatolicki:  Watykan | Konferencja Episkopatu Polski | Diecezja Zamojsko - Lubaczowska | Parafia P.W. św. Jerzego w Biłgoraju   Wielcy kościoła: Jan Paweł II | Kardynał Stefan Wyszyński | Ks. Jerzy Popiełuszko   Media: Katolicka Agencja Informacyjna | Tygodnik Powszechny | Tygodnik Katolicki Niedziela | Katolickie Radio Zamość | Radio Maryja   Ruchy i stowarzyszenia: Klub Inteligencji Katolickiej w Biłgoraju   Muzyka i rozrywka: Festiwal Soli Deo   Fundacje i organizacje charytatywne: Caritas Polska | Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej   Portale katolickie: Opoka - laboratorium wiary i kultury | Jezus.pl - Wortal Chrzeościjański | Bosko.pl - portal młodzieżowy | KATOLIK.pl - Portal katolicki dla wierzących


  Kapłani biłgorajskich parafii
      Honorowi Obywatele Miasta Biłgoraja

KS. KANONIK FLORIAN FORNAL

Ks. Kanonik Florian Fornal - dziekan i proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w latach 1982 - 1998. Obecnie Ksiądz Kanonik Senior - rezydent tej parafii. Był proboszczem parafii Łaszczów przez okres 10 lat, a w dniu 27 V 1982 roku Biskup Lubelski mianował go na proboszcza parafii św. Marii Magdaleny w Biłgoraju. Dzięki pomocy współpracowników księży i parafian wybudował plebanię, Dom Katechetyczny z Wikariatem, przeprowadził gruntowny remont kościoła i wiele innych prac. Biskup Lubelski Bolesław Pylak wyrażając uznanie dla pracy ks. Floriana w dniu 22 XII 1984 roku mianował go kanonikiem honorowym Świętej Kapituły Kolegiaty Zamojskiej. Po utworzeniu Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej Ks. Bp. Jan Śrutwa przy parafii św. Marii Magdaleny utworzył nowy dekanat Biłgoraj Południe i z dniem 11 VI 1992 roku ks. Florian Fornal został mianowany na dziekana tegoż dekanatu. Ponownie doceniając pracę ks. Floriana Ks. Bp. Jan Śrutwa mianował go na Kanonika Gremialnego Prześwietnej Kapituły Katedralnej. Przez cały okres gorliwej pracy duszpasterskiej głosił odważnie prawdę nawołując do miłości i przebaczenia.KS. INFUŁAT EDMUND MARKIEWICZ

Ks. Infułat Edmund Markiewicz - dziekan i proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w latach 1976 - 86. Jako wrażliwy kapłan reagował na wszelkie zło, był mocno zaangażowany w działalność charytatywną na rzecz potrzebujących, a po ogłoszeniu stanu wojennego organizował pomoc dla ludzi "Solidarności" i ludzi potrzebujących pomocy, dawał schronienie ukrywającym się przed aresztowaniami. Przekazywał pomoc duchową i materialną do więzień i ośrodków odosobnienia oraz roztaczał wieloraką pomoc nad rodzinami uwięzionych i internowanych a także nad pozostałą ludnością parafii i miasta. Był jednym z głównych organizatorów pomocy materialnej szeroko płynącej z Zachodu po ogłoszeniu stanu wojennego. Nie dawał się ugiąć naciskom władzy komunistycznej, był głosicielem prawdy. Stawał w obronie "Solidarności" i jej ideałów. Był łaskawy i wyrozumiały także dla tych, którzy na Niego donosili uznając, że nadejdzie i dla nich czas opamiętania i nawrócenia. Był inicjatorem i organizatorem nabożeństw w intencji Ojczyzny, uwięzionych, internowanych i za ich rodziny. Nie bał się zanosić modlitw za pomordowanych na Wschodzie i w katowniach UB. Zapisał się jako gorliwy duszpasterz i budowniczy obiektów sakralnych.KS. KANONIK ZDZISŁAW KUCZKO

Ks. Kanonik Zdzisław Kuczko - wikariusz parafii Wniebowzięcia NMP w latach 1981 - 85. W czasie swej posługi duszpasterskiej jako wikariusz (od 1 VII 1981 do 24 VI 1985 roku) ks. Zdzisław Kuczko dał się poznać jako kapłan formujący duchowo i duszpastersko młodzież oraz jako niestrudzony obrońca wiary, wartości chrześcijańskich, narodowych, patriotycznych oraz rzecznik "Solidarności". Organizował pomoc rodzinom internowanych, potrzebujących i prześladowanych. W rocznice zrywów, powstań i walk narodowych odważnie formułował intencje modlitewne za pomordowanych w Katyniu, za "Solidarność" oraz uwięzionych za przekonania polityczne. Przez swoją nieugiętą postawę kapłańską i patriotyczną umacniał i podtrzymywał na duchu miejscowych działaczy, członków i sympatyków "Solidarności". W okresie tworzenia się miejscowego samorządu lokalnego sprawował także funkcje kapelana i wspierał duchowo kandydatów. Po reaktywowaniu biłgorajskiej "Solidarności" pełnił rolę jej kapelana. W Dzień Edukacji Narodowej postanowieniem z dnia 10 VII 2002 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył ks. Zdzisława Kuczko Srebrnym Krzyżem Zasługi.


  Wszelkie prawa zastrzeżone. Design 2003 © by Tomasz Sobaszek